Ανακοίνωση αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024