Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

Η πρακτική άσκηση με την IAESTE είναι εθελοντική;

Όχι. Όλες οι θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω IAESTE είναι έμμισθες.

Τι μισθό παίρνει κάποιος που κάνει την πρακτική μέσω IAESTE;

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το βασικό μισθό που φυσικά διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις ο εργοδότης επιλέγει να δώσει πολύ μεγαλύτερο μισθό από αυτόν που υποχρεούται να καταβάλει.

Θα γνωρίζω πριν πάω το μισθό μου και τυχόν κρατήσεις σε αυτόν;

Ναι. Στο pdf περιγραφής της θέσης υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες τόσο για το μισθό που θα λαμβάνετε, όσο και για τις όποιες κρατήσεις μπορεί να υπάρχουν. Επίσης θα γνωρίζετε εκ των προτέρων πόσο θα σας στοιχίσει η διαμονή καθώς και το γενικό κόστος διαβίωσης.

Πόσα είδη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω IAESTE υπάρχουν;

Υπάρχουν τεσσάρων ειδών θέσεις: 1) AC θέσεις (Annual Conference) 2) COBE θέσεις (Continuous Online Based Exchange), 3) FCFS (First Come, First Served) και τέλος οι Remote Internships. Όλες οι θέσεις είναι ανοιχτού ανταγωνισμού εκτός των AC που είναι οι θέσεις που ανταλλάσσονται μια προς μια στο Διεθνές Συνέδριο της IAESTE που πραγματοποιείται παραδοσιακά τον Ιανουάριο κάθε έτους σε μια χώρα-μέλος της Διεθνής Οργάνωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Φοιτητές.

Πότε και πως κάνω αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της IAESTE;

Η περίοδος των αιτήσεων είναι κάθε χρόνο από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου. Σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση που αφορά στην από μέρους σας εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στις Ανακοινώσεις του ιστότοπου μας, αλλά και στις ανακοινώσεις των ιστότοπων των Σχολών σας. Για να κάνετε αίτηση απλά κατεβάζετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη συμπληρώνετε και μας την αποστέλλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: iaeste@central.ntua.gr. Σημειώστε ότι μαζί με τη φόρμα θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να μας στείλετε και πρόσφατη αναλυτική σας βαθμολογία.

Πως γίνεται η κατάταξη των φοιτητών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν υποβάλλει τη σχετική φόρμα μαζί με την αναλυτική τους;

Η κατάταξη των φοιτητών που έχουν υποβάλλει τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την αναλυτική τους, εντός πάντα της σχετικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, γίνεται βάση ενός αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων. Σημειώστε επίσης ότι η κατάταξη γίνεται ανά Σχολή και επομένως η δική σας αίτηση θα έχει να «ανταγωνισθεί» αποκλειστικά και μόνο τις αιτήσεις των συμφοιτητών/τριών σας.

Πως υπολογίζεται ο αλγόριθμος κατάταξης;

Ο αλγόριθμος υπολογίζει αυτόματα με βάση τα στοιχεία της αίτησης σας. Λαμβάνονται υπόψιν, με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, ο μέσος όρος (βαρύτητα 25%), τα οφειλόμενα μαθήματα (βαρύτητα 30%) καθώς και το έτος φοίτησης (βαρύτητα 45%).

Σημειώνεται, ότι οι φοιτητές του 4ου έτους έχουν μεγαλύτερο συντελεστή σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη.

Ειδικές κατηγορίες:

Bonus:

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση σε προηγούμενο έτος, αλλά η θέση ακυρώθηκε με υπαιτιότητα του εργοδότη ο φοιτητής δικαιούται 20% προσαύξηση στη μοριοδότηση του/της.

Malus:

Σε περίπτωση που φοιτητής, ο οποίος έχει γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση προηγούμενη χρονιά, ακυρώσει αναίτια την θέση, αποκλείεται από τα προγράμματα της IAESTE για μία χρονιά και έχει μείωση 100% στην μοριοδότησή του.

Φοιτητές που συμμετείχαν επιτυχώς σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης την προηγούμενη χρονιά, έχουν 25% μείωση στην μοριοδότησή τους, με σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους.

Ο αλγόριθμος υπολογίζεται ως εξής:

P = M*250 + E*450 + X*300

Όπου,

P: Points, πόντοι φοιτητή

M: Συνεισφορά μέσου όρου μαθημάτων. Υπολογίζεται βάσει αυτής της εξίσωσης Μ = 0,2*(Μ.Ο.)-1.

Ε: Συνεισφορά έτους φοίτησης βάσει ημερομηνία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην επίσημη αναλυτική βαθμολογία από την γραμματεία της Σχολής σας.

 Υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

Χ: Συνεισφορά οφειλόμενων μαθημάτων. Υπολογίζεται από την σχέση: 

Το συνολικό άθροισμα των πόντων ενός φοιτητή δίνεται τελικά από τον τύπο:

Final Points = P ∗ ( 1 + B - M )

Όπου: B: είναι το Bonus, M: είναι το Malus για τον εκάστοτε φοιτητή, εφόσον υπάρχουν.

Πριν την πρακτική

Που μπορώ να δω τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής;

Από τη στιγμή που αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα της Διεθνούς IAESTE μπορείτε να βλέπετε όλες τις θέσεις που κατά καιρούς ανοίγουν.

Για πόσες θέσεις πρακτικής μπορώ να κάνω αίτηση κάθε φορά;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο για μία θέση κάθε φορά. Αυτό συμβαίνει γιατί επιτρέπεται να στείλουμε μόνο έναν υποψήφιο ανά θέση και ανά χώρα. Επίσης αυτό είναι και το δίκαιο για να μπορούν να κάνουν αίτηση και άλλοι συμφοιτητές σας για θέσεις που αφορούν στη Σχολή και ειδικότητά σας.

Πρέπει να είμαι μέλος της IAESTE για να κάνω αίτηση για μια θέση;

Όχι δεν είναι προαπαιτούμενο, ωστόσο η εθελοντική σας συνεισφορά ως μέλος της Τοπικής σας Επιτροπής παρέχει σημαντική βοήθεια στο έργο μας.

Πως μπορώ να γίνω μέλος της IAESTE;

Για το πώς θα γίνετε μέλος και με ποιους τρόπους μπορείτε να συνεισφέρετε στο έργο μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο της Τοπικής σας Επιτροπής.

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνει κάποιος την πρακτική του άσκηση μέσω IAESTE;

Ανάλογα με την θέση οι απαραίτητες προϋποθέσεις μπορεί να διαφέρουν. Στην πλειοψηφία των θέσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι κάποιος να είναι ενεργός φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός). Το έτος σπουδών, οι απαραίτητες γλώσσες, μέσος όρος και άλλα προσόντα καθορίζονται από τον εργοδότη και φαίνονται κάθε φορά στο pdf της θέσης.

Μπορώ να κάνω αίτηση για πρακτική αν είμαι απόφοιτος;

Στο pdf κάθε θέσης, στο πεδίο "Student status required" μπορεί να αναφέρεται ότι:

  • student status required during the whole period of the internship, που σημαίνει ότι ο υποψήφιος/α πρέπει να παραμείνει ενεργός φοιτητής καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του/της.
  • student status required when nominated, που σημαίνει ότι ο υποψήφιος πρέπει να κάνει αίτηση ενώ είναι ενεργός φοιτητής αλλά μπορεί να πάρει πτυχίο στην συνέχεια.
  • student status not required, που σημαίνει ότι η θέση δέχεται τόσο ενεργούς φοιτητές όσο και αποφοίτους.
Που μπορώ να δω τι επιπλέον απαιτείται για τη θέση πρακτικής που με ενδιαφέρει;

Ανοίγοντας το pdf της θέσης που σας ενδιαφέρει έχετε αυτόματα όλες τις πληροφορίες που αφορούν τόσο τη θέση καθ’ αυτή όσο και τις απαιτήσεις από πλευράς εργοδότη.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση μου;

Θα σας σταλεί αναλυτικό email με όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο φάκελο της υποψηφιότητάς σας που θα ανεβάσουμε στην πλατφόρμα της IAESTE.

Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να είναι τα έγγραφα του φακέλου της υποψηφιότητας μου;

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά της αίτησης πρέπει να είναι απαραίτητα στα αγγλικά, καθώς απευθύνονται στον εργοδότη και στην επιτροπή IAESTE της χώρας υποδοχής.

Πρέπει να έχω πτυχίο ξένης γλώσσας και αν ναι τι επιπέδου;

Εξαρτάται από τη θέση που και από θέμα γλώσσας ο εργοδότης καθορίζει το επίπεδο που απαιτείται κάθε φορά. Τα επίπεδα ξένων γλωσσών μπορεί να είναι από Fair (A1-A2), Good (Β1-Β2) εως και Excellent (C1-C2).

Στο pdf της θέσης αναφέρονται δύο ξένες γλώσσες. Πρέπει απαραίτητα να γνωρίζω και τις δύο;

Αν οι δύο γλώσσες χωρίζονται με το OR, αρκεί να ξέρετε μία από τις δύο, αν και αν κάποιος γνωρίζει και τις δύο έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει δεκτός. Αν οι δύο γλώσσες χωρίζονται με το AND, ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει και τις δύο.

Πότε δημοσιεύονται οι θέσεις πρακτικής άσκησης;

Εκτός από τις ΑC που είναι θέσεις κλειστού ανταγωνισμού και που δημοσιεύονται το Φεβρουάριο όπου παράλληλα γίνεται και η διανομή τους όλες οι άλλες θέσεις που είναι ανοιχτού ανταγωνισμού ανεβαίνουν κατά καιρούς στην πλατφόρμα.

Ποια είναι τα έξοδα διαμονής και μετάβασης στη χώρα πρακτικής;

Αρχικά τα έξοδα μετάβασης στη χώρα καθώς και τα έξοδα έκδοσης βίζας (αν μεταβαίνετε σε χώρα που απαιτείται βίζα) τα καλύπτετε εσείς. Όσον αφορά τα έξοδα διαμονής, τα καλύπτετε από το μισθό σας. Η χώρα υποδοχής ανάμεσα στα άλλα θα έχει φροντίσει να σας εξασφαλίσει και οικονομική διαμονή και θα γνωρίζετε εκ των προτέρων πόσο θα στοιχίσει για να μπορείτε και εσείς να κάνετε τον απαραίτητο προϋπολογισμό σας. Σε περίπτωση που στη χώρα που θα πάτε τυχαίνει να έχετε συγγενείς ή φίλους στους οποίους μπορείτε να φιλοξενηθείτε, τότε θα έχετε μηδενικό κόστος διαμονής.

Είναι ευέλικτο το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης;

Σε όλες τις θέσεις αναφέρεται το απαιτούμενο διάστημα (σε εβδομάδες) τις πρακτικής, καθώς και η περίοδος εκπόνησης αυτής. Αν δίνεται εύρος ημερομηνιών, ο φοιτητής είναι αυτός που αποφασίζει τελικά για το διάστημα της πρακτικής.

Παράδειγμα:

Number of weeks offered: 8-12
Within the months: 01-JUN-2021 – 30-SEPT-2021

Άρα ο φοιτητής επιλέγει πόσες (8-12) και ποιες εβδομάδες θέλει να κάνει πρακτική στο χρονικό διάστημα που ορίζεται.

Πως μπορώ να φτιάξω το φάκελο της υποψηφιότητας μου;

pdf

Στη διάρκεια της πρακτικής

Τι θα γίνει με το που φτάνω στη χώρα που θα κάνω την πρακτική μου;

Την ημέρα άφιξης σας στη χώρα υποδοχής, το πιο σύνηθες είναι να σας παραλάβει ένα μέλος της εκάστοτε τοπικής επιτροπής που θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χώρα και θα σας συνοδέψει στο κατάλυμα που ήδη έχουν εξασφαλίσει για εσάς.

Πότε και πως θα γίνεται η πληρωμή;

Συνήθως η πληρωμή γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με τραπεζική μεταφορά. Α ισχύσει κάτι διαφορετικό, θα ενημερωθείτε σχετικά από την επιτροπή της χώρας υποδοχής ή τον εργοδότη. Καλό θα ήταν να έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας για το πρώτο μήνα, μέχρι ουσιαστικά να λάβετε τον πρώτο σας μισθό.

Αν αντιμετωπίσω το οποιαδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου που μπορώ να αποτανθώ;

Για οτιδήποτε προκύψει μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΙΑΕSTE της χώρας υποδοχής.

Η IAESTE Ελλάδος μπορεί να με βοηθήσει αν αντιμετωπίσω το οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου;

Η IAESTE Ελλάδος είναι πάντα στη διάθεσή σας και δεν περιορίζεται ο ρόλος της στην προετοιμασία σας πριν την πρακτική σας. Για το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και φυσικά να το επιλύσουμε.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής

Έχω κάποια υποχρέωση μετά το πέρας της πρακτικής μου;

Καμία απολύτως υποχρέωση! Το μόνο που σας ζητάμε, εάν φυσικά το επιθυμείτε, είναι να μας στείλετε ένα μικρό κειμενάκι περιγράφοντας την όλη εμπειρία συνοδευόμενο από δυο, τρεις φωτογραφίες για να το ανεβάσουμε στα testimonials και έτσι να μπορούν να δούνε και άλλοι φοιτητές πως μια πρακτική μέσω IAESTE "was life changing!"

Θα πάρω κάποια πιστοποίηση - βεβαίωση πρακτικής από την IAESTE;

Ναι. Μόλις ολοκληρωθεί η πρακτική σας μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο πιστοποιητικό σας μέσω της Διεθνούς Πλατφόρμας της IAESTE. Επίσης σας προτείνουμε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας συστατική επιστολή για να τη συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας.