Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών
Κτίριο Διοίκησης (Γραφείο 201)

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15772

Τηλέφωνο: +30 210 772 1945

Email: iaeste@central.ntua.gr

IAESTE Feedback and Complaints