Γενικά

Πληροφορίες για την IAESTE

Τι είναι η I.A.E.S.T.E.?

H IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός, που συναντάται σε πάνω από 85 χώρες, και ο οποίος έχει σκοπό την διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας μέσα από την εύρεση θέσεων έμμισθης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Βρίσκοντας ανταπόκριση σε 3500+ φοιτητές, 3000 εργοδότες και 1000 ακαδημαϊκά ιδρύματα, μέσα από τις θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης, προγραμμάτων ανταλλαγής και εκδηλώσεων δικτύωσης καταφέρνουμε να επιτύχουμε τη σύνδεση των εργοδοτών που αναζητούν τον κατάλληλο υποψήφιο για μία θέση με τους φοιτητές που κάνουν τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την IAESTE μπορείτε να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της εδώ.

Work.

Τα προγράμματα πρακτικής IAESTE προσφέρουν στην ουσία μια έμμισθη θέση εργασίας όπου μπορείτε να αποκτήσετε εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών σας. Αυτή η εργασιακή εμπειρία αποτελεί ένα δυνατό σημείο στο βιογραφικό κάθε ατόμου που κάνει τα πρώτα βήματα στην καριέρα του.

Experience.

Η εργασία στο εξωτερικό σας δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας που θα επιλέξετε. Ακόμη θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε κι άλλα άτομα που πραγματοποιούν την πρακτική τους μέσω της IAESTE καθώς και την τοπική επιτροπή της IAESTE της χώρας υποδοχής.

Discover.

Όχι μόνο θα εξερευνήσετε μία νέα χώρα και θα αποκτήσετε νέους φίλους από όλο τον κόσμο αλλά θα έχετε και την ευκαιρία να ανακαλύψετε άγνωστες πτυχές του εαυτού σας, να διευρύνετε τις γνώσεις σας και να ενισχύσετε το βιογραφικό σας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η πιο συχνή φράση που ακούμε από όσους έχουν πραγματοποιήσει πρακτική με την IAESTE είναι: "IAESTE really changed my life!".

Η IAESTE στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, στην προσπάθεια της να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους, συμμετέχει στην παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση Ι.Α.Ε.S.Τ.Ε. A.s.b.l. από το 1958. Η ευθύνη για την επεξεργασία και διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, που κυρίως συνίσταται στην εξεύρεση θέσεων απασχόλησης για πρακτική άσκηση τόσο των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, όσο και των αλλοδαπών φοιτητών στην Ελλάδα, έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών (Ι.Α.Ε.S.T.Ε.), της Δ/νσης Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης υπάρχουν Τοπικές Επιτροπές IAESTE στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η σπουδαιότητα του έργου της ΙΑΕSTE και στη χώρα, όπως και σε όλες τις χώρες-μέλη, είναι αδιαμφισβήτητη καθώς με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται η ανάγκη των Ελλήνων φοιτητών για επιμόρφωση και επέκταση της γνώσης και εμπειρίας τους, μέσα από την ενασχόληση τους σε σημαντικούς τομείς διεθνών και παγκόσμιων κέντρων έρευνας και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα δίδεται η ευκαιρία στους αλλοδαπούς φοιτητές, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη χώρα μας, να έρθουν σε επαφή με την ελληνική παραγωγική κοινότητα και να προβάλλουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ελλάδας στο εξωτερικό.